Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

Cenník

Uvedené ceny sú orientačné a platia pre stavby rodinných domov. Ceny závisia od lokality, požadovaného rozsahu služieb, potreby riešenia majetkovoprávnych vzťahov, dopravného napojenia pozemku a pod.

Prvá konzultácia a obstaranie územnoplánovacej informácie je zdarma.

Pri objednaní viacerých služieb poskytujeme zľavu.

V prípade záujmu o presnú cenovú ponuku na inžiniersku a projektovú činnosť pre rodinný dom alebo pre iný druh stavby, kontaktujte nás, prosím, telefonicky, e-mailom alebo vyplňte nižšie uverejnený formulár.

Nie sme platcami DPH.

Územné rozhodnutie a stavebné povolenie

Územné rozhodnutie Územné rozhodnutie vydané v samostatnom územnom konaní 620.00 €
Stavebné povolenie Stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí 620.00 €
Stavebné povolenie Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní 680.00 €
Povolenie stavby studne Povolenie stavby domovej studne (vodná stavba) 130.00 €
Odňatie pôdy Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy z PPF 100.00 €
Povolenie vjazdu Povolenie zriadenia zjazdu z komunikácie na pozemok, vyžadujúce súhlas dopravného inšpektorátu 120.00 €
Povolenie domovej ČOV Povolenie stavby domovej čistiarne odpadových vôd 380.00 €

Projekt osadenia stavby a prípojok na inžinierske siete

Osadenie stavby Projekt osadenia stavby rodinného domu a projekt prípojok IS 650.00 €
Projekt studne Projektová dokumentácia studne pre povolenie vodnej stavby 150.00 €
Dopravné riešenie Projekt dopravného napojenia pozemku, s výpočtom statickej dopravy, navrhnutím parkovacích miest, s rezom a odvodnením spevnených plôch - vypracovaný oprávnenou osobou. 380.00 €

Kolaudácia

Kolaudácia Kolaudácia rodinného domu 450.00 €

Stavebný dozor

Stavebný dozor Stavebný dozor pre štandardný rodinný dom 500.00 €

Energetický certifikát

Energetický certifikát Energetický certifikát pre štandardný rodinný dom 155.00 €

všetky polia označené s * sú povinné

Miesto stavby (mesto/obec):*

Parcelné číslo:*

Katastrálne územie:*

Druh stavby:*

Zastavaná plocha stavby v m2:*

Počet nadzemných podlaží:*

Počet podzemných podlaží:*

Mám záujem o vybavenie kolaudačného rozhodnutia:*

Mám záujem o zabezpečenie projektovej dokumentácie:*

Ak máte záujem o iné služby, prosím, napíšte, aké:

Meno:*

Mobil:*

E-mail:*

Poznámky (opis stavby, doplňujúce informácie atď.):

Odoslať