Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

Novinky a udalosti

Slnečné kolektory

26.4.2016, 4:31 PM

Slnečné tepelné kolektory slúžia na prípravu teplej vody a podporu vykurovania. Pre požiadavky bežnej domácnosti postačujú kolektory s priemernou plochou okolo 5 m2, ktoré sú teraz podporované dotáciami v rámci programu Zelená domácnostiam.

Viac

Úsporné bývanie s fotovoltickými panelmi

8.3.2016, 8:39 AM

Chcete zvýšiť vašu energetickú nezávislosť? Využite dotáciu z projektu Zelená domácnostiam a obstarajte si fotovoltické panely. Klasický fotovoltický systém s panelmi a meničom zapojeným do vnútorných rozvodov domu patrí medzi najjednoduchšie spôsoby, ako natrvalo znížiť účty za elektrickú energiu.

 

Viac

Získajte dotácie na energetické zariadenia. Vláda vyčlenila až 45 miliónov EUR

10.10.2015, 5:57 PM

Chcete šetriť prírodu i vašu peňaženku a rozhodli ste sa investovať do ekologických energetických zariadení? Práve teraz je ten správny čas, môžete totiž získať dotácie od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). V zozname prvých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rodinných a bytových domoch nájdete až 235 zariadení, ktoré sú rozdelené do kategórií fotovoltické panely, slnečné kolektory, kotle na biomasu a tepelné čerpadlá.
 

Viac

Dotácie na zateplenie domu až do výšky 6 500 €

30.9.2015, 7:46 PM

 Od budúceho roka budú môcť občania získať štátny príspevok na zateplenie rodinného domu. Maximálna výška dotácie by mala byť 6 500 €.

Viac

Na čo si treba dať pozor pri preberaní nového bytu

21.9.2015, 9:35 AM

Tešíte sa, že už onedlho budete bývať v novom byte? Ešte predtým, než sa ho rozhodnete kúpiť, ubezpečte sa, že je všetko v poriadku. V opačnom prípade sa môže váš sen o novom bývaní premeniť na nočnú moru. Na čo si treba dať pozor?

Viac

Čo by ste mali vedieť o kolaudácii

14.9.2015, 11:17 AM

Sen o vlastnom bývaní sa premieňa na skutočnosť, stavebné práce pomaly finišujú a vy čoraz častejšie myslíte na slovo kolaudácia. Skolaudovaním nehnuteľnosť oficiálne uvediete do života a budete v nej môcť pokojne bývať. Čo všetko by ste o tomto procese mali vedieť? 

Viac

Drevodomy slávia veľký návrat

3.9.2015, 10:10 AM

V 20. storočí sa tradičné stavebné materiály netešili veľkej obľube, najmä kvôli rozšíreným nepravdivým mýtom. Aj v súčasnosti si mnohí pod pojmom drevodom predstavia provizórnu konštrukciu, ktorá nie je odolná voči chladu, vlhku, hluku a ohňu. Nie je to však tak. Drevodomy majú skvelé vlastnosti, vďaka ktorým slávia veľký návrat. 

Viac

Katalógový projekt alebo individuálny projekt rodinného domu

24.11.2014, 8:27 PM

Ako budúci majiteľ rodinného domu sa pri jeho plánovaní stretnete s dilemou, či si obstarať typový projekt rodinného domu alebo individuálny projekt. Každá voľba má svoje výhody aj nevýhody. Pokúsime sa Vám pomôcť uvedením objektívnych faktorov, ktoré by ste mali zohľadniť pri rozhodovaní. Cena projektu rodinného domu predstavuje v oboch prípadoch len zlomok investičných nákladov na stavbu domu, vhodný projekt je však základným predpokladom Vašej spokojnosti s novým bývaním.

Viac

Energetický certifikát budovy

15.4.2014, 5:55 AM

Povinnosť energetickej certifi­ká­cie budov stanovuje európska smernica č. 2002/91/ES a jej novela 2010/31/EÚ. Upravuje ju zákon NR SR č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov a vykonávacia vyhláška MVRR SR č. 625/2006 Z. z., ktorá určuje postup vyhotovenia a obsah energetického certifikátu a hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy.

Viac

Kolaudačné rozhodnutie

11.3.2014, 5:53 AM

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť, ktorá vyžadovala stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie je potrebné aj pre jednoduché stavby, pre ktoré stačilo ohlásenie stavebnému úradu.

Viac

Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy

24.2.2014, 12:27 PM

Stavebník, ktorý plánuje stavať rodinný dom na poľnohospodárskej pôde mimo hraníc zastavaného územia obce, napr. orná pôda, záhrady mimo intravilánu, vinice a pod., musí k žiadosti o stavebné povolenie doložiť rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Toto rozhodnutie vydáva od 1.10.2013 pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu, predtým to bol príslušný obvodný pozemkový úrad.

Viac

Stavebné povolenie

17.2.2014, 12:27 PM

Začať so stavbou je možné na základe právoplatného stavebného povolenia. Stavebné povolenie sa vyžaduje pre stavby každého druhu, až na výnimky uvedené v stavebnom zákone. Stavebné povolenie je potrebné aj pre zmenu stavby, nadstavbu, prístavbu či rekonštrukciu. Pre stavebné úpravy sa vyžaduje vtedy, ak ide o úpravy, ktorými sa zasahuje do nosných konštrukcií stavby, mení sa spôsob užívania stavby a podstatným spôsobom sa mení vzhľad stavby.  

Viac

Čo prinesie nový stavebný zákon

11.2.2014, 12:26 PM

Pripravovaný stavebný zákon, ktorý by mal byť účinný od 1. 7. 2014, by mal skrátiť zdĺhavý proces povoľovania stavieb. Stavebníci rodinných domov, ktorých zastavaná plocha je 300 m² a viac a majú dve nadzemné podlažia, musia v súčasnosti absolvovať pred stavebným konaním aj územné konanie a získať rozhodnutie o umiestnení stavby.

Viac

Územné rozhodnutie

6.2.2014, 12:25 PM

Územné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestnení stavby) vydáva príslušný stavebný úrad. Územné konanie začína stavebný úrad na základe písomného návrhu navrhovateľa, po doložení všetkých požadovaných dokladov a vyjadrení.

Viac