Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

Drevodomy slávia veľký návrat

V 20. storočí sa tradičné stavebné materiály netešili veľkej obľube, najmä kvôli rozšíreným nepravdivým mýtom. Aj v súčasnosti si mnohí pod pojmom drevodom predstavia provizórnu konštrukciu, ktorá nie je odolná voči chladu, vlhku, hluku a ohňu. Nie je to však tak. Drevodomy majú skvelé vlastnosti, vďaka ktorým slávia veľký návrat.

Existuje niekoľko druhov drevodomov, či už tradičné drevenice z guľatiny, omietnuté domy, ktoré sú napohľad takmer na nerozoznanie od tehlových, alebo moderné stavby s nápaditými a originálnymi využitiami dreva. Drevodom je jedna z najekologickejších a zároveň najzdravších foriem bývania. Vytvára zdravé prostredie a zároveň priaznivo pôsobí aj na psychiku obyvateľov. Hlavné výhody vychádzajú z priaznivých vlastností dreva ako stavebného materiálu a tiež zo spôsobu výstavby.

 

Výhody dreva v porovnaní s murovanou stavbou

  • Drevo je ľahko dostupné a ekologické

Náklady, ktoré sú spojené s ťažbou dreva a jeho spracovaním, sú minimálne, navyše odpad, ktorý pri spracovaní dreva vznikne, sa dá efektívne využiť, napr. ako ekologické palivo. Spracovanie dreva je trikrát ekologickejšie ako výroba pálenej tehly. Drevo je obnoviteľná, ekologická a lokálna surovina, ktorej je na našom území dostatok. Stavby z dreva sú preto odpoveďou na trend trvalej udržateľnosti.

  • Odolnosť dreva

Drevodomy, ktorých nosnú konštrukciu tvoria stĺpikový systém alebo prefabrikované panely, majú porovnateľné vlastnosti s budovami na silikátovej báze. Drevo ako materiál sa osvedčilo pri nosných a výplňových konštrukciách, používa sa na výrobu okien, dverí, schodov, obkladov i nábytku. Domy z dreva pri správnej starostlivosti dosahujú životnosť viac ako 150 rokov. O výnimočnosti a odolnosti dreva vedeli aj naši predkovia. Na Slovensku dodnes stojí niekoľko desiatok zachovaných dreveníc vo vynikajúcom stave, ktorých vek sa odhaduje na viac ako 200 rokov.

  • Rýchlosť výstavby

Výstavba drevodomov oproti klasickým murovaným stavbám je omnoho rýchlejšia, s čím sa spájajú znížené nároky na vybavenie staveniska a zaťaženie okolia. Drevo je materiál ľahko opracovateľný. S tým úzko súvisí ľahká montáž, preprava či skladovanie.

  • Suchý proces výstavby

Pri mokrom procese výstavby sa môžu vyskytnúť poruchy a chyby spôsobené vplyvom technologickej vlhkosti. Pri drevodomoch so suchou výstavbou to však nehrozí. Drevené domy majú zároveň schopnosť regulovať interiérovú vlhkosť a taktiež dobre tlmia hluk.

  • Estetika a spojenie s prírodou

Drevené konštrukcie sú veľmi estetické a zdravotne vyhovujúce. Drevo je zdravý prírodný materiál, ktorý dýcha a prirodzene sa vyrovnáva so suchom aj s vlhkosťou. Tým pádom zaručuje zdravé a neškodné bývanie. Drevodom je zároveň prepojením človeka s prírodou a navodzuje pocit harmónie. Prírodná textúra, farba a vôňa dreva pôsobia pozitívne a upokojujúco na ľudské zmysly.

  • Energetická úspora

Drevené domy sendvičovej konštrukcie sa z hľadiska celkovej energetickej náročnosti ukazujú ako energeticky efektívne riešenie. Stenu domu tvorí drevený nosný rám s tepelnou izoláciou, ktorý je zvonku opláštený ďalšou vrstvou tepelnej izolácie. Týmto spôsobom sa dá zabezpečiť požadovaná alebo nadštandardná tepelná ochrana bez podstatného zvyšovania hrúbok obvodových stien. Drevostavby majú nízku spotrebu tepla na vykurovanie a teplota vo vnútorných priestoroch sa dá lepšie regulovať. Drevo má okrem tepelnoizolačných aj vynikajúce akustické vlastnosti.

Aké sú negatíva?

Drevodomy majú nižšiu životnosť a trvanlivosť, s čím súvisí aj náročnejšia údržba. Pri dobrej starostlivosti však môže funkčnosť drevodomu dosiahnuť aj viac ako dvesto rokov. Drevodomy majú aj nižšiu protipožiarnu odolnosť v porovnaní s tehlou a betónom. Dá sa však zlepšiť obkladmi z nehorľavých materiálov alebo retardérmi horenia. Dokonca aj štatistiky v krajinách s vysokým podielom drevostavieb dokazujú, že materiál stavby nie je rozhodujúcim ukazovateľom z hľadiska výskytu požiarov. Pri výstavbe s protipožiarnou ochranou je riziko požiaru v drevostavbe úplne rovnaké ako pri ostatných stavbách.

Drevo je ortotrópno-anizotrópny materiál, vplyvom vlhkosti môže dôjsť k jeho objemovým a tvarovým zmenám. Nežiadúce zmeny sa dajú obmedziť jeho zlepením z viacerých vrstiev – vytvorením lepeného lamelového dreva. Drevené stavby majú nižšiu odolnosť voči živelným pohromám ako uragán a víchrica, na druhej strane sa však osvedčili v seizmických oblastiach a pri záplavách.

Späť na zoznam