Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

Slnečné kolektory

Slnečné tepelné kolektory slúžia na prípravu teplej vody a podporu vykurovania. Pre požiadavky bežnej domácnosti postačujú kolektory s priemernou plochou okolo 5 m2, ktoré sú teraz podporované dotáciami v rámci programu Zelená domácnostiam.

Na akom princípe fungujú slnečné kolektory?

Základom pre fungovanie slnečných kolektorov je energia zo slnečného žiarenia. V zásobníkovom ohrievači alebo akumulačnom zásobníku sa táto energia využíva na ohrev vody a vykurovanie. Slnečné kolektory tak znižujú záťaž na životné prostredie a zároveň šetria náklady domácnosti.

 

 

Kedy sa rozhodnúť pre slnečné kolektory?

• ak chcete znížiť náklady na ohrev vody pre viacero osôb
• ak máte systém, do ktorého je možné kolektory zapojiť
• ak počítate so slnečnými kolektormi v projekte novostavby
• ak je k dispozícii vyhovujúci priestor na umiestnenie slnečných kolektorov
• ak je umiestnenie kolektorov vhodné z pohľadu slnečnosti (nesmú byť tienené stromami a inými budovami)
• ak medzi umiestnením kolektorov a ohrievačom vody nie je príliš veľká vzdialenosť
• ak je spotreba teplej vody dostačujúca – nízka spotreba znižuje efektívne využitie kolektorov

Požiadavky na inštaláciu slnečných kolektorov v rodinných a bytových domoch

Ak chcete získať dotácie na slnečné kolektory, ich inštaláciou nemôže dôjsť k odpojeniu od centralizovaného zásobovania teplom (CZT), ani k výraznému zhoršeniu jeho parametrov. Čo sa týka bytových domov, teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody sa nesmie dodávať z účinných systémov CZT. V prípade bytových domov treba predložiť energetický audit, súčasťou ktorého sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zatepľovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE.

Aké slnečné kolektory projekt uznáva?

Dotácie sú určené pre slnečné kolektory, ktoré spĺňajú technické požiadavky. Ich súčasťou je aj akreditovanou skúšobňou vydaný doklad o výkone určenom v skúšobnom protokole certifikátu Solar Keymark pri testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplotný rozdiel 30 °C). Do oprávnených výdavkov na inštaláciu sa počítajú výdavky na samotné slnečné kolektory, nosnú konštrukciu na ich upevnenie, akumulačný zásobník vody alebo zásobníkový ohrievač vody, komponenty nutné pre prevádzku solárneho systému, montážny materiál a montážne práce. Do výdavkov sa počítajú aj skúšky a revízie potrebné na uvedenie slnečných kolektorov do prevádzky. Ku komponentom určeným na prevádzku systému patria obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, snímače teploty, teplonosná kvapalina, solárne rozvody a riadiaca jednotka.

Aká je hodnota dotácií?

Maximálna výška podpory na inštaláciu slnečných kolektorov v rodinnom dome je 1 750 €, pričom sadzba je 500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov. Pri bytových domoch je to 450 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 20 kW. Maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome. Na bytový dom je možné získať aj 9 000 € a 350 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov presahujúceho 20 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 20 kW. Maximálna výška podpory je taktiež v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome.
 

Späť na zoznam