Telefón: 0903 240 122

☰ Menu

Termíny

Začať s realizáciou stavby je možné po vydaní stavebného povolenia a nadobudnutí jeho právoplatnosti. Potrebný čas závisí na tom, či sa stavba povoľuje v územnom a stavebnom konaní zvlášť, alebo v spojenom územnom a stavebnom konaní.

Vydanie stavebného povolenia

V spojenom územnom a stavebnom konaní
Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia - 3 až 4 mesiace od začatia prác

Ak stavebné konanie nasleduje po územnom konaní (vydáva sa aj územné rozhodnutie)
Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia - 5 až 6 mesiacov od začatia prác

Uvedené termíny sa môžu skrátiť alebo predĺžiť v závislosti od trvania vydania stanovísk jednotlivými úradmi, požiadaviek úradov na doplňujúce podklady, či pomerov na území plánovanej stavby. Presnejší termín vieme určiť po posúdení podkladov k Vašej stavbe.

Dodanie katalógového projektu rodinného domu - do 7 pracovných dní 

Vypracovanie projektu osadenia stavby a prípojok IS - do 7 pracovných dní

Energetický certifikát budovy ku kolaudácii - do 7 pracovných dní