Telefón: 0903 240 122

☰ Menu
referencia 46

Budova pre obchod a služby, Bratislava - Trnávka

architektonická štúdia, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, stavebné povolenie projekty: VIEST architekti s.r.o.
referencia 46referencia 46referencia 46
Viac
referencia 52

Polyfunkčný objekt a parkovací dom, Bratislava - Ružinov

inžinierska činnosť: povolenie vodnej stavby (dažďová kanalizácia a ORL), zmena stavby pred dokončením
referencia 50

Bezpečnostný systém proti krádeži nákupných vozíkov, Bratislava - Ružinov

inžinierska činnosť: územné rozhodnutie, technický dozor investora, inžiniering počas výstavby a k zápisu stavby do katastra
referencia 50
Viac
referencia 43

Prípojky pre exteriérové nájomné jednotky pri hypermarketoch, SR

projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre ohlásenie stavebných úprav/drobnej stavby projekty: AD plan s.r.o.
referencia 43referencia 43
Viac
referencia 35

Prekládka VN linky, Malinovo

stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní
referencia 51

Čistiareň odpadových vôd, Bratislava - Ružinov

projektové práce, inžinierska činnosť: dodatočné stavebné povolenie vodnej stavby a kolaudácia
referencia 51
Viac